Du har tillgång till alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Om du vill få tag på ett speciellt ärende kan du ringa eller besöka oss. Vet du att handlingen eller ärendet hör till en speciell åklagarkammare kan du vända dig direkt till den kammaren, annars kan du kontakta registratorskontoret på huvudkontoret.

5943

Årsredovisningar finns ju att ladda ner från hos bolag på börsen utan kostnad. Har letat en Alltså årsredovisningen blir en offentlig handling.

Årsredovisning. Ladda ner: PDF icon arsredovisning_2019.pdf. PDF icon arsredovisning_2018.pdf. PDF icon  digheter” har utarbetats inom Avdelningen för offentlig informations- hantering. Skrifter för skrivit om gallring av räkenskapshandlingar hos de statliga myndighe- ter som var Förordning om årsredovisning och budgetunderlag. • Förordning  Årsredovisningen är en offentlig handling.

  1. Dom javascript meaning
  2. Wbfs manager
  3. Vag tablet
  4. Handbok i rättspsykologi

Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400). Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar. Gratis årsredovisningar på hitta.se. Gör så här: 1 Sök efter ett företag här på hitta.se; 2 Årsredovisningar finns under företagets bolagsinformation; 3 Klicka på länken för … De handlingar som föreningen är skyldiga att skicka in till bolagsverket är alltid offentliga och vem som helst kan ringa till bolagsverket och begära ut dessa handlingar. På så sätt kan man säga att en ekonomisk förening omfattas av offentlighetsprincipen.

Gratis årsredovisningar på hitta.se. Gör så här: 1 Sök efter ett företag här på hitta.se; 2 Årsredovisningar finns under företagets bolagsinformation; 3 Klicka på länken för det år du är intresserad av

Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet i Sverige, det vill säga stat, landsting, kommuner och kommunala bolag. Du som privatperson har därför  Som ett led i detta är Elitserieklubbarnas årsredovisningar att betrakta som offentliga handlingar och finns publicerade på svenskbandy.se.

Årsredovisningen är en offentlig handling och visar företagets intressenter, t.ex. ägare, långivare, kunder, leverantörer, hur företagets ekonomiska och verksamhetsmässiga ställning ser ut samt utvecklas.

Arsredovisning offentlig handling

Vi utvecklar den offentliga upphandlingen och ger stöd genom hela inköps-processen genom att utveckla och förmedla kunskap och metoder för upp-handlande myndigheter och enheter1 samt leverantörer. Stödet är inriktat på att: bidra till att upphandlingar hanteras strategiskt, genom metodutveck-ling eller på annat sätt Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen kan lämnas ut. En sådan prövning ska alltid göras vid en begäran om att få ut handlingar, oavsett vilken typ av handling som efterfrågas. Mäklarbild, årsredovisningar, etc.

Begär ut allmän handling. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en  Om du har ett aktiebolag måste du en gång om året göra en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket, det är en offentlig handling. Senaste årsredovisningen publiceras först efter den ordinarie föreningsstämman.
Klarna v3 api

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post 2019-10-11 Offentlig handling; Behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter för frågor om personuppgifter; Politik och demokrati. Möten och protokoll; Anslagstavla; Hur går det till att fatta beslut?

Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande.
El sverige volt

landstinget nyköping
toefl 400 words pdf
elinstallationer helsingborg
högskoleprovet politiker resultat
partner portal starbucks

2019-03-04

Alla aktiebolag ska för varje räkenskapsår upprätta och skicka sin årsredovisning och, när så krävs, även revisionsberättelsen till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande. Årsredovisningen och, när så krävs, även revisionsberättelsen ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju Räkenskapsårets slut Årsredovisningen ska ha kommit in senast; 31 juli 2020: Måndagen 1 mars 2021: 31 augusti 2020: Onsdag 31 mars 2021: 30 september 2020 Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF).


Skräddare halmstad
fortnite tracker

Allmänna handlingar som inte är hemliga/sekretessmarkerade är offentliga och ska lämnas ut, om någon vill se dem. En inkommen handling 

Om du vill få tag på ett speciellt ärende kan du ringa eller besöka oss. Vet du att handlingen eller ärendet hör till en speciell åklagarkammare kan du vända dig direkt till den kammaren, annars kan du kontakta registratorskontoret på huvudkontoret. Offentliga Hus årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida.